Oleza, Joan: “Efectes diversos de la Baladaspirina de Ruben Luzón”, en Postdata, 27 de març de 2009.

Oleza, Joan: “El vigor dels híbrids”. Paraules pronunciades a la Trobada literària amb Joan Oleza: Ètica de la creació, estética de la fàbula. Taller d’Escriptura. Facultat de Filologia. Universitat de València. 5 de novembre del 2009. Publicat a levante-emv.com, 19 de novembre del 2009.

Oleza, Joan: “Gebiete in Llorenç Villalonga Erzählungen: zu ‘Julieta Récamier’”, en P. Rosselló ed. Llorenç Villalonga und sein Werk. Frankfurt am Main. Vervuert Verlag. 2004, pp. 107-122.

Oleza, Joan: “Percepcions literàries de la Universitat: un passeig de cinc segles”, en VVAA: Sapientia aedificavit. Una biografia de l’Estudi General de la Universitat de València. València, Universitat de Valencia, 1999, pp 247- 260.

Oleza, Joan: “Regions diferents en els relats de Llorenç Villalonga: A propòsit de ‘Julieta Récamier’”. En P.Rosselló Bover, ed. Actes del Col.loqui Llorenç Villalonga. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 137-155,

Oleza, Joan: VVAA: “Sapientia aedificavit. Una biografia de l’Estudi General de la Universitat de València”, 247-260, 1999, Universitat de Valencia, Valencia.

Oleza, Joan: “Escriure com ploure a la mar”. L’Aiguadolç, Dénia, Nº 24, 1998 , pp.17- 24, 1998 (en realitat 1999), pp.17- 24.

Oleza, Joan: “Els relats de Villalonga: un realisme ambigu”, en Angels Santa ed. Camins creuats. Homenatge a Victor Siurana. Lleida. Pagés editors. 1997. vol. IV. pp.51-84.

Oleza, Joan: “Història i egloga en les novel.les de Cassana”. Canelobre. estiu-tardor, 1997 . nº 37-38, pp.151-157.

Oleza, Joan: “Enric Valor: un novembre generós”. Noticiari de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Nº 31, 2on. trimestre 1996, p.8.

Oleza, Joan: “Llorenç Villalonga, Relats. Selecció, Edició i Introducció a càrrec de J. Oleza”. Alzira. Eds. Bromera. 1996.

Oleza, Joan: Tirant lo Blanch y la ansiedad de ficción del caballero Martorell”, en R. Beltrán y J.L.Sirera (eds.) Historias y ficciones. Valencia, 1992, pp. 323-336.

Oleza, Joan: “Literatura i País Valencià: una meditació”. Revista de Catalunya (Barcelona), Nº 5, nova etapa, febrer de 1987, pp. 155-168. Reproduit en V. Salvador i A. Piquer eds. op. cit, 1992, pp.121-132.

Oleza, Joan: “El Misteri d’Elx, hereu d’un antic esplendor”, en colaboración con Teresa Ferrer Valls, en Món i misteri en la Festa d’Elx, València, Generalitat, 1986, pp.194-204.

A. López Gómez, J. Oleza, A. Pérez Sánchez y A. Ubieto Arteta: Valencia. “Tierras de España”. Fundación March- Ed. Noguer. Madrid. 1985.

Oleza, Joan y  Sirera, J.L.: “Història i Literatures”. Valencia. IVEI. 1985.

Oleza, Joan: “Falles folles fetes foc. L’epopeia del llenguatge”. Quaderns de Filologia. Miscel.lània Sanchis Guarner, I, València, 1984, pp. 247-254. Reeditat en A. Ferrando ed. Miscel.lània Sanchis Guarner. Barcelona, Pubs. de l’Abadia de Montserrat, 1992, pp 451-473.

Oleza, Joan: “El paper del lector en el text literari”, en Primer Encontre d’escriptors del Mediterrani, València, Ajuntament, 1983, pp 217-230.

Oleza, Joan: “Literatura i lectors al País Valencià”, L’Espill, nº 13-14, 1982, pp. 11-33.

Oleza, Joan: “L’obra poètica de Vicent Andrés Estellés”, Lletres de canvi (València), nº 7, 1982, pp. 29-44.