Oleza, Joan: VVAA: “Sapientia aedificavit. Una biografia de l’Estudi General de la Universitat de València”, 247-260, 1999, Universitat de Valencia, Valencia.

Oleza, Joan: “Llorenç Villalonga, Relats. Selecció, Edició i Introducció a càrrec de J. Oleza”. Alzira. Eds. Bromera. 1996.

A. López Gómez, J. Oleza, A. Pérez Sánchez y A. Ubieto Arteta: Valencia. “Tierras de España”. Fundación March- Ed. Noguer. Madrid. 1985.

Oleza, Joan y  Sirera, J.L.: “Història i Literatures”. Valencia. IVEI. 1985.