Oleza, Joan: “La formalización del punto de vista narrativo”, Cuadernos de Filología, I-3, 1983, pp. 237-271.

Oleza, Joan: “El paper del lector en el text literari”, en Primer Encontre d’escriptors del Mediterrani, València, Ajuntament, 1983, pp 217-230.

Oleza, Joan: Enric Valor: Obra literària completa.vol. III. “Pròleg” de J. Oleza. Valencia. F. Torres ed. 1982, pp. 9-28.

Oleza, Joan: “Literatura i lectors al País Valencià”, L’Espill, nº 13-14, 1982, pp. 11-33.

Oleza, Joan: “L’obra poètica de Vicent Andrés Estellés”, Lletres de canvi (València), nº 7, 1982, pp. 29-44.

Oleza, Joan: Casimir Gandía: El cortesà. “Al voltant d’una resposta als clàssics” , pròleg de J. Oleza. València. Tres i Quatre. 1981, pp.7-19.

Oleza, Joan: “Tots els jocs de tots els jugadors”. València. Prometeo, 1981, 430 pgs.

Oleza, Joan: “La ideologización del texto literario”, en J. Romera ed. La literatura como signo, Madrid, Playor, 1981, pp 176-226.

Oleza, Joan: “La situació actual de la narrativa: entre l’autofàgia i la passió de contar”, Trellat (València), nº 4, 1981, pp. 26-35. Reproduit en V. Salvador i A. Piquer eds., Vint anys de novel.la catalana al País Valencià. València, 3 i 4, 1992, pp. 69-82.

Oleza, Joan (ed.): La génesis de la teatralidad barroca. Nº monográfico de Cuadernos de Filología, III-1 y 2. Valencia, 1980.

Oleza, Joan: “Discurso y espacialidad en el relato”, Cuadernos de Filología, I-1, 1980, pp. 49-85.

Oleza, Joan: Isa Tròlec: Ramona Rosbif. “Isa Tròlec: un rapsoda sorprenent”, pròleg de J. Oleza. València. E. Climent. ed. 1979, pp. 9-13.

Oleza, Joan: “La mansión roja”. Valencia, Prometeo, 1979, 120 pgs.

Oleza, Joan: “Bases para una semiótica del discurso narrativo”, Dieciocho. Hispanic Enlightenment Aesthetics and Literary Theory. Nº III-2, Fall, 1979, pp. 111-143.

Oleza, Joan: “Vicent Andrés Estellés: Obra Completa, 5. Cant Temporal. L’Espill, nº 4, hivern de 1979, pp. 136-141.

Oleza, Joan: “Per a una sociologia de la Literatura al País Valencià”L’Espill (València), nº 3, tardor de 1979, pp. 25-46.

Oleza, Joan: “Historia y crítica literaria: ensayo sobre Azorín y Miró”. Revue Romane (Copenhague), IX, fasc. II, 1974, pp. 200-217. Reimpreso en Actas del I Congreso de Historia del País Valenciano. Vol III. Valencia. 1978. En col. con S. Hervás, C. Simón y J. Talens.

Oleza, Joan: “Sincronía y Diacronía: la dialéctica interna del discurso poético”. Valencia. Prometeo. 1976.

Oleza, Joan: “La novela del XIX. Del parto a la crisis de una ideología”. Valencia, Bello, 1976, 224 pgs. 2ª ed modificada en Barcelona, Laia, 1984, 250 pgs.

Oleza, Joan: “Dinámica de la poesía, de Juan Ferraté”, Orbis Literarum, 1975, pp.1-8.