Oleza, Joan: “La situació actual de la narrativa: entre l’autofàgia i la passió de contar”, Trellat (València), nº 4, 1981, pp. 26-35. Reproduit en V. Salvador i A. Piquer eds., Vint anys de novel.la catalana al País Valencià. València, 3 i 4, 1992, pp. 69-82.

Oleza, Joan: “Vicent Andrés Estellés: Obra Completa, 5. Cant Temporal. L’Espill, nº 4, hivern de 1979, pp. 136-141.

Oleza, Joan: “Per a una sociologia de la Literatura al País Valencià”L’Espill (València), nº 3, tardor de 1979, pp. 25-46.