Ferrer Valls, Teresa: “La historia contemporánea a escena: La fe no ha menester armas de Rodrigo de Herrera y Ribera”.

Ferrer Valls, Teresa: “La historia contemporánea a escena: La fe no ha menester armas de Rodrigo de Herrera y Ribera”, Hispanófila, nº 175, 2015, pp. 103-24.