Rafael Beltrán: Tirant lo Blanch. Evolució i revolta de la novel.la de cavalleries. “Encalçant el Tirant” ,

Oleza, Joan: Rafael Beltrán: Tirant lo Blanch. Evolució i revolta de la novel.la de cavalleries. “Encalçant el Tirant” , pròleg de J. Oleza. València, IAM, 1983, pp. 9-11.