Oleza, Joan: “Regions diferents en els relats de Llorenç Villalonga: A propòsit de ‘Julieta Récamier’”

Oleza, Joan: “Regions diferents en els relats de Llorenç Villalonga: A propòsit de ‘Julieta Récamier’”. En P.Rosselló Bover, ed. Actes del Col.loqui Llorenç Villalonga. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 137-155,