Oleza, Joan: “Regions diferents en els relats de Llorenç Villalonga: A propòsit de ‘Julieta Récamier’”

Oleza, Joan: “Regions diferents en els relats de Llorenç Villalonga: A propòsit de ‘Julieta Récamier’”. En P.Rosselló Bover, ed. Actes del Col.loqui Llorenç Villalonga. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 137-155,

Oleza, Joan: “La situació actual de la narrativa: entre l’autofàgia i la passió de contar”

Oleza, Joan: “La situació actual de la narrativa: entre l’autofàgia i la passió de contar”, Trellat (València), nº 4, 1981, pp. 26-35. Reproduit en V. Salvador i A. Piquer eds., Vint anys de novel.la catalana al País Valencià. València, 3 i 4, 1992, pp. 69-82.